Ontwikkeling - Den Osse - Meeuwenstein

Vereniging van Eigenaren
Den Osse en Meeuwenstein
Ga naar de inhoud

Op donderdag 22 maart 2012 heeft de Gemeente een informatieavond georganiseerd betreffende de bestemmingsplannen van de bestaande recreatiegebieden. Deze avond had als doel het toesten van de gegevens zoals deze op dit moment bij de Gemeente bekend zijn.
Hiernaast een fofo van de gepresenteerde situatie. Mocht dit niet overeenstemmen met de werkelijkheid dan verzoekt  de Gemeente u dit kenbaar te maken.
Medio juni zal de officiele inspraakprocedure gestart worden. Het is de bedoeling dat eind van dit jaar (2012) het plan definiteif opgestald gaat worden en in februari 2013 kan worden vastgesteld.

De komende jaren wil het gemeentebestuur van de gemeente Schouwen Duiveland samen met ondernemers, organisaties en bewoners daadwerkelijk ontwikkelingen tot stand brengen, waarbij het buitengebied economisch vitaler wordt en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Respect voor het bestaande landschap is een belangrijk vertrekpunt geweest voor de gemeente Schouwen-Duiveland bij het opstellen van de ruimtelijkevisie op het buitengebied. Het buitengebied is een plek waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Deze functies zijn onderhevig aan allerlei ontwikkelingen, die vragen om aanpassing van het buitengebied. Dat geldt voor de landbouw, de belangrijkste drager van het buitengebied,maar ook voor fiets- en wandelmogelijkheden, passende bedrijfsfuncties of bepaalde woonvormen. De gemeente Schouwen-Duiveland ziet hier kansen voor het landschap en voor de lokale economie. Zo wordt er in de structuurvisie van de Gemeente gesproken over de mogelijke ontwikkeling van landgoederen in het buitengebied, ondermeer tussen Brouwershaven en het buurtschap Den Osse een relevante link hiertoe is http://www.dualdrain.com/

Wij zullen deze ontwikkeling op de voet trachten te volgen en indien relevant u voorzien van informatie via deze website.

Bank: NL92 RABO 0357.8243.18
Kvk: 40309013
Terug naar de inhoud